Algemene Voorwaarden :

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door MKBrecht.nl en mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van MKBrecht.nl.